• Privacy Verklaring

Privacyverklaring Stichting Oeteldonk Top 11 x 11

 In verband met de Algemene wet Verwerking (Persoons)Gegevens(AVG) hebben wij, De Stichting Oeteldonk Top 11 x 11 ook ons privacybeleid aangescherpt. In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe wij als stichting omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Het is daarom goed dat jij weet wat en waarvoor jouw gegevens gebruikt worden. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door de Stichting Oeteldonk Top 11 x 11 neem dan gerust contact op.

 

Stichting Oeteldonk Top 11 x 11
Pastoor de Leyerstraat 94
5246 JE Rosmalen
KvK 66789311
info@top11x11.nl

 

Doel gegevensverwerking en persoonsgegevens

De Stichting Oeteldonk Top 11 x 11 gebruikt uitsluitend mail adres gegevens voor het stemproces bij de jaarlijkse stemperiode die voorafgaand aan de Uitzending van de Oeteldonkse Top 11 x 11 plaats vindt. Iedereen die wil stemmen op de stemlijst in de stemperiode doet dit met zijn of haar mail adres. De stemperiode voor de Oeteldonk Top 11 x 11 sluit in de regel 14 dagen voordat de uitzending van de Oeteldonk Top 11 x 11 plaats vindt.

Beveiliging van gegevens

Je bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van de Oeteldonk Top 11 x 11 privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De stichting Oeteldonk Top 11 x 11 bewaart je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je mailadres gegevens worden verzameld. Wij bewaren je mailadres gegevens alleen in de stemperiode. Zodra de stemperiode beeindigt is worden alle mailadres gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De stichting Oeteldonk Top 11 x 11 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jouw of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Stichting Oeteldonk Top 11 x 11 werkt samen met Addix Grafisch Ontwerp & Vormgeving Webdesign Den Bosch. Met Addix is een verwerkingsovereenkomst afgesloten die door beide partijen is ondertekend ter bescherming van persoonsgegevens.

Foto’s en Privacy

Tijdens de “live” uitzending van de jaarlijkse Oeteldonk Top 11 x 11 worden er officiële foto’s gemaakt door een professionele fotograaf. Met deze fotograaf wordt ook een verwerkingsovereenkomst gesloten, die door beide partijen wordt ondertekend ter bescherming van jouw privacy. Een selectie van deze foto’s wordt geplaatst op de website van de Stichting Oeteldonk Top 11 x 11. Als jij niet wilt dat een foto met jouw beeltenis geplaatst wordt en je wilt dat deze foto verwijdert wordt neem dan contact op via: Info@top11x11.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Stichting Oeteldonk Top 11 x 11. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering(van o.a. foto’s), gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@top11x11.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Op deze kopie van je identiteitsbewijs moet de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt (Dit ter bescherming van je privacy)

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek.

De stichting Oeteldonk Top 11 x 11 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d.